سردخانه (1)

سردخانه و انواع آن

۱-انواع سردخانه از دیدگاه دمای نگهداری محصولات
با توجه به تفاوت بین نگهداری سرد مواد غذایی و فرآیند انجماد ، سردخانه ها به دو گروه قابل تقسیم هستند :
الف ـ سردخانه های بالای صفردرجه
از این نوع سردخانه ها برای موادغذایی مانند کنسرو گوشت ، شیر ، خامه، ماست، سالادهای آماده ، گوشت کاملا پخته ، کره ، مارگارین ، پنیر ، میوه و سبزیهای تازه می توان استفاده کرد .
ب ـ سردخانه های زیر صفردرجه :
از این نوع سردخانه ها برای نگهداری مواد غذایی مانند : ماهی تازه ، انواع گوشت ، سوسیس ، گوشت چرخکرده و ماهی دودی می توان استفاده کرد .

مقالات سردخانه

  • سردخانه صنعتی و تعریف آن
  • ساختمان سردخانه
  • سردخانه و انواع آن

گالری سردخانه

  • سردخانه گالری
  • سردخانه گالری 1
  • سردخانه گالری 3

محصولات سردخانه

  • درب زیر صفر سردخانه ای
  • سردخانه آمونیاکی
  • سردخانه اتاق‌ تمیز

سردخانه ۱